Liên hệ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

102 Phùng Hưng, TP Huế

Điện thoại: +84234.3522.535 +84234.3525.049

Fax: +84 234.3524.923

Email: tranthithuyhuong@huaf.edu.vn

Website: https://dulich.huaf.edu.vn