7 Tháng Bảy, 2020

Xuân Viên Tiểu Cung

1. Vị trí: 22/3 Phú Mộng, Phường Kim Long, TP Huế 2. Họ tên chủ nhà: Phạm Thị Túy 3. Loại nhà: 3gian-2 chái 4. Chủ nhân đầu tiên: quan lại Triều Nguyễn 5. Giới thiệu: Thời vàng son nơi đây từng là Phủ của Thượng thư Bộ lễ Phạm […]

Read More
7 Tháng Bảy, 2020

An Lạc Viên

1. Vị trí: 54/7 Phú Mộng, Phường Kim Long, TP Huế 2. Họ tên chủ nhà: Võ Văn Long 3. Loại nhà: 3 gian 4. Chủ nhân đầu tiên: quan lại Triều Nguyễn 5. Giới thiệu: Ðây là ngôi nhà của Viên thị lang Mai Quang Hàm. Chủ nhân hiện […]

Read More