13 Tháng Ba, 2021

Nhà vườn 9 Ngô Thì Nhậm – Chủ nhân Bùi Thị Phương Xuân

  1. 1. Vị trí: 9 Ngô Thì Nhậm, Phường Thuận Hòa, TP Huế
  2. 2. Họ tên chủ nhà: Bùi Thị Phương Xuân
  3. 3. Loại nhà: 3gian-2 chái
  4. 4. Chủ nhân đầu tiên: Quan lại
  5. 5. Giới thiệu: