7 Tháng Bảy, 2020

Phủ Cẩm Xuyên Quận Vương từ

  1. 1. Vị trí: 73 Vạn Xuân, Phường Kim Long, TP Huế
  2. 2. Họ tên chủ nhà: Vĩnh Khương
  3. 3. Loại nhà: 1gian-2 chái
  4. 4. Chủ nhân đầu tiên: quan lại Triều Nguyễn
  5. 5. Giới thiệu:
  6. Nhà thờ Hoàng tử có thứ 75 của vua Minh Mạng, được xây dựng thời vua Khải Định