7 Tháng Bảy, 2020

Phủ Quy Quốc Công

  1. 1. Vị trí: 06 Vạn Xuân, Phường Kim Long, TP Huế
  2. 2. Họ tên chủ nhà:
  3. 3. Loại nhà: 3 gian 2 chái
  4. 4. Chủ nhân đầu tiên: quan lại Triều Nguyễn
  5. 5. Giới thiệu:
  6. Phủ Quy Quốc Công thờ ông ngoại vua Gia Long