7 Tháng Bảy, 2020

Phủ thờ Tả quân Lê Văn Duyệt

  1. 1. Vị trí: 20 Phú Mộng, Phường Kim Long, TP Huế
  2. 2. Họ tên chủ nhà: Lê Chánh Tuấn
  3. 3. Loại nhà: 3gian-2 chái
  4. 4. Chủ nhân đầu tiên: quan lại Triều Nguyễn
  5. 5. Giới thiệu:
  6. Chủ nhân ngôi nhà là cháu đời thứ 10 của Tả quân Lê Văn Duyệt. Ngôi nhà rường 3 căn 2 chái này vẫn giữ được nét tiêu biểu của nhà kiến trúc truyền thống Huế. Phủ thờ Tả quân Lê Văn Duyệt thì khu vườn của Tú tài Nguyễn Lương Chánh cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. 1500 m2 đã được cắt nhượng cho một người từ trung tâm thành phố, một phần nữa được chia cho con cháu làm nhà. Với đà ấy, câu hỏi ngày mai Huế còn có nhà vườn đã đặt ra không phải chỉ có một lần…
  7.